تبلیغات
پشت پلک کتاب - فکر کنم باران دیشب مرا شسته امروز «تو»ام

شارژ ایرانسل

فال حافظ

در صورت استفاده از مطالب منبع را قید کنید
 

چهارشنبه 11 اسفند 1395
ن : بهـــــاره .ش نظرات

فکر کنم باران دیشب مرا شسته امروز «تو»ام

کلمات کلیدی : شعر , کامران رسول زاده , فکر کنم دیشب باران مرا شسته امروز توام ,


فکر کنم باران دیشب مرا شسته امروز «تو» ام
کامران رسول زاده
انتشارات مروارید
تعداد صفحات: 152

کامران رسول زاده را با ترانه درختش شناختم که خوانده است. نمی دانم ترانه اش هم از خودش هست یا نه. بعدتر فهمیدم که ترانه و شعر هم می گوید. توی یکی از کتاب فروشی گردی هایم این کتاب را یافتم. نگاهی به اشعارش همانجا انداختم. من خودم اشعار کوتاه و موجز را دوست تر می دارم. دیگر جوصله خواندن شعرهای چند صفحه ای ر ا ندارم. که امروزه روز فکر می کنم هیچ کس دیگر حوصله ندارد. بعضی از اشعارش را دوست داشتم بخاطر همان ایجازشان و نظر دیگری نمی توانم بدهم چون فقط شعرخوان خوبی هستم و از چند و چون اشعار اطلاعی ندارم. جایی به اشعار این شاعر برخوردید نگاهی بیاندازید. اگر صاحب نظر هم بودید بنده را هم مطلع کنید از نظرتان.


113
حتی با عمیق ترین گریه نمی توانم
غلظت این بغض جا مانده از تو را 
به جاده ی مه آلود پشت این شعر بپیچم و 
خالی شوم،
من از تو خالی نمی شوم
حتی با عمیق ترین گریه. . .